Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad användning av antibiotika på sjukhus i Västra Götalandsregionen

Rekvisition av antibiotika till inneliggande patienter ökar, senaste året med drygt fyra procent. Störst ökning av antibiotika ses för bredspektrumantibiotikumet piperacillin/tazobactam. Valet av antibiotika varierar också på de olika sjukhusen.

Skaraborgs sjukhus använder mer cefalosporiner. Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder jämförelsevis mycket karbapenemer. 

Val av antibiotika på recept skiljer sig också åt mellan sjukhusen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården fortsätter att förskriva mer cefalosporiner och Kungälvs sjukhus mer kinoloner. 

Incidensen av vårdrelaterade infektioner i Västra Götalandsregionen var något högre kvartal 4 år 2016 (5,8 %) jämfört med kvartal 3 år 2016 (5,5 %), men lägre jämfört med samma kvartal år 2015 (data hämtat från Infektionsverktyget). Södra Älvsborgs sjukhus har väsentligt lägre andel infektioner med clostridium difficile än övriga sjukhus, en följd av längre användning av cefalosporiner? 

Incidensen samhällsförvärvade infektioner under kvartal 4 år 2016 var 21 %, vilket är oförändrat jämfört med kvartal 4 år 2015. 

Målet om 55 % penicillinbehandling primärt vid samhällsförvärvad pneumoni nås endast av Södra Älvsborgs sjukhus. Tyvärr ses ingen trend mot ökad penicillinanvändning vid penumoni på Västra Götalandsregionens sjukhus som helhet. 

Kvartalsrapport 4 2016 från Infektionsverktyget

Antibiotikaförskrivning på rekvisition och recept på sjukhus i VGR

Senast uppdaterad: 2019-02-28 11:35