Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad användning av antibiotika på sjukhus, men antal recept fortsätter att minska

Den totala användningen av antibiotika till inneliggande patienter fortsätter att öka. Detta går emot Västra Götalandsregionens mål, att nå en minskning med 10 % från 2015 till 2016/2017. Glädjande nog fortsätter sjukhusen dock att minska sin receptförskrivning.

Däremot fortsätter sjukhusen att välja mindre resistensdrivande preparat och Kungälvs sjukhus har drastiskt minskat sin användning av cefalosporiner.  Skaraborgs Sjukhus har börjat använda mer penicillin initialt vid samhällsförvärvad lunginflammation, och både Alingsås Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus når målet om mer än 55 % behandling med penicillin vid lunginflammation. Glädjande så fortsätter sjukhusen att minska sin receptförskrivning.

Antal behandlingar mot cystit minskar, vilket är önskvärt eftersom det bland dessa patienter finns en inte obetydlig andel med asymtomatisk bakterieuri, vilket i normalfallet inte ska behandlas.

Andel vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner är i stort oförändrad, drygt 5 %.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 11:33