Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional Stramadag för sluten vård 17 november

Den andra regionala Stramadagen för sluten vård gick av stapeln i Göteborg 14 november. Dagen lockade ett 70-tal deltagare från hela regionen. Läkare från flera olika verksamheter deltog för att lära sig mer om rationell antibiotikaanvändning på sjukhus.

Presentationerna hade stor spännvidd med allt från nya aspekter på sepsis till lokala exempel på förbättringsarbeten.  Dagen genomfördes i samarbete mellan sektorsrådet för Infektion och Strama i Västra Götaland.  

Programmet och en sammanfattning av dagens presentationer följer nedan:

Programmet

Introduktion och bildspel med Stramainformation 
Peter Ulleryd, infektionsläkare, Strama VGR och Smittskydd Västra Götaland inledde dagen med ett bildspel om var Strama-information såväl lokalt som nationellt kan nås idag. Bildspelet rullade på i pauserna.

Sepsis ur ett kliniskt perspektiv 
Magnus Brink, infektionsläkare, narkosläkare, Infektion/SU, Strama SU presenterade nya definitioner och kriterier för att ställa diagnosen sepsis och lyfte behandling av sepsis ur den kliniskt verksamma läkarens perspektiv.

Norska erfarenheter av sepsisbehandling och resistens 
Arne Mehl Infektionsläkare, Levanger, Norge delade med sig om norska erfarenheter av sepsisbehandling, vilket bl a innebär användande av PcG+aminoglykosid som primär sepsisbehandling.

C. difficile och cefalosporinanvändning - presentationen kommer inte att publiceras på webben. 
Johan Karp ST-läkare, Infektion/SkaS berättade om jämförelse av C. difficile infektioner utifrån hur mycket cefalosporiner som används på ett sjukhus. 

Utvärdering av piperacillin/tazobactamanvändning
Martin Älverbrandt, infektionsläkare, Infektion/SÄS beskrev hur man med hjälp av infektionsverktyget och en lokalt utvecklad mall för journalgranskning upprepat återkopplat till kollegorna på infektion/SÄS om deras följsamhet till behandlingsriktlinjerna för piperacillin/tazobactam vilket resulterat i en minskad användning.

Svar från mikrobiologen - ur klinikens och labbets perspektiv 
Tinna Åhrén, klinisk mikrobiolog, infektionsläkare, Ordförande Strama VGRoch Gunnar Jacobsson, infektionsläkare, Infektion/SkaS och Strama VGR resonerade växelvis utifrån mentometerfrågor hur en ökad samverkan mellan lab och klinik kan bidra till förbättrad antibiotikaanvändning.

Antibiotikaronder och urinvägsinfektioner
Anders Lundqvist, infektionsläkare, Infektion/SÄS och Strama/SÄS presenterade hur man på SÄS genomför antibiotikaronder exempelvis på medicinkliniken samt hur man med hjälp av infektionsverktyget och en lokalt utvecklad mall för journalgranskning utvärderat behandling av afebril UVI.       

Infektionsverktyget - praktisk tillämpning 
Ingemar Qvarfordt, vårdhygienläkare, Vårdhygien/SU och Strama VGR presenterade hur man kan hämta ut rapporter ur infektionsverktyget för verksamhetsuppföljning.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 11:24