Rondkort för sjukhusvården - lanseras i hela Sverige!

Det nationella Strama-nätverket har tagit fram ett rondkort i fickformat för att underlätta dialogen mellan sjuksköterskor och läkare i handläggningen av patienter som behandlas med antibiotika inom slutenvården. Kortet lanseras nu i hela landet.

Allt om rondkortet

Rondkortet kan beställas kostnadsfritt och återkommande. Det finns också en instruktionsfilm om hur rondkortet är tänkt att användas.

Här kan du beställa materialet (se blocket "Informationsmaterial till personal")

Se instruktionsfilmen - så använder du rondkortet 

Läs mer om rondkortet på Nationella Stramas hemsida

Senast uppdaterad: 2018-11-16 12:47