Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 1 2018

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 4% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med mars 2018 jämfört med samma period året innan.

Västra Götalandsregionen har nu den nionde lägsta förskrivningen av alla regioner/landsting. Fyra kommuner (Grästorp, Dals-Ed, Lidköping och Skövde) ligger under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Grästorps kommun ligger lägst (227 recept/1000 inv. och år) och Öckerö kommun högst (342 recept/1000 inv. och år) i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-06-11 14:16