Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 2 2018

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 3% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni 2018 jämfört med samma period året innan.

Västra Götalandsregionen har nu den tionde lägsta förskrivningen av alla regioner/landsting. Tre kommuner (Grästorp, Dals-Ed och Lidköping) ligger under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Dals-Ed kommun ligger lägst (237 recept/1000 inv. och år) och Gullspång kommun högst (348 recept/1000 inv. och år) i Västra Götalandsregionen. 

Rapporten i sin helhet hittar du här

Senast uppdaterad: 2018-09-06 16:12