Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 3 2017

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 3% den senaste 12-månaders perioden fram till och med september 2017 jämfört med samma period 2016.

Västra Götalandsregionen har nu den tionde lägsta förskrivningen av alla regioner och landsting. Grästorp, Essunga, Dals-Ed och Lidköpings kommun ligger under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Grästorps kommun ligger lägst (232 recept/1000 inv. och år) och Öckerö kommun ligger högst (349 recept/1000 inv. och år) i regionen.

Receptförskrivning riket och Västra Götalands kommuner till och med kvartal 3 2017 

Senast uppdaterad: 2019-02-28 11:31