Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 3 2018

Bild på antibiotikamedicin

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 2 % den senaste tolvmånadersperioden fram till och med september 2018 jämfört med samma period föregående år.

Med 291 antibiotikarecept per 1000 invånare och år tillhör regionen de 11 landsting/regioner med lägst förskrivning i landet.

Skillnaden i antal recept mellan regionens kommuner är fortfarande stor. Lägst är antalet i Grästorps kommun (232 recept/1000 invånare och år) och högst i Gullspång kommun (353 recept/1000 invånare och år). Vi har ytterligare två kommuner under målet på 250 recept/1000 invånare och år: Dals-Ed och Lidköping.

Rapporten

Läs rapporten i sin helhet här

Senast uppdaterad: 2018-11-21 10:20