Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stramadag för slutenvård 22 november 2016

Den första regionala Stramadagen för sluten vård gick av stapeln i Göteborg 22 november. Dagen lockade över 100 deltagare från hela regionen. Läs mer och ta del av föreläsarnas presentationer här.

Regional Stramadag för sluten vård 22 november 2016

Läkare såväl ST-läkare, specialister som chefer från flera olika verksamheter deltog på Stramadagen för slutenvård för att lära sig mer om rationell antibiotikaanvändning på sjukhus så kallat ”antibiotic stewardship” (ASP). Dagen genomfördes i samarbete med sektorsrådet för Infektion och Strama med stöd av Programråd Strama vid SKL. 

Efter en kort introduktion bjöd förmiddagen på:
Antibiotikaresistens – en utmaning även långt bortom vården
Joakim Larsson,professor, avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin och Föreståndare för CARe (centrum för antibiotikaresistensforskning, GU), gav oss en omvärldsbeskrivning med nya perspektiv på bakterier i miljön och läkemedelsindustrins betydelse.

Antibiotic stewardship (ASP) - vad är det?     
Gunnar Jacobsson, Infektionsläkare, Skövde, Regionala Strama, Ordförande TerapigruppInfektion förklarade begreppen och de olika delarna av ett fullvärdigt ASP.
Presentationen hittar du här

Behandlingsriktlinjer för UVI – gör vi rätt? 
Peter Ulleryd, Infektionsläkare, Regionala Strama och Smittskydd Västra Götaland med lång erfarenhet inom ämnesområdet UVI tydliggjorde aktuelle behandlingsriktlinjer och vikten av att inte behandla patienter med ABU.
Presentationen hittar du här

Antibiotic stewardship – erfarenheter från Köpenhamn
Magnus Arpi, Klinisk mikrobiolog, och ASP-ansvarig, Herslev sjukhus, Köpenhamn beskrev hur man framgångsrikt minskat förskrivningen av antibiotika på Herslev sjukhus och den planerade strategin framåt för sluten vården i Danmark.
Presentationen hittar du här

Behandlingsriktlinjer för pneumoni – gör vi rätt? 
Gunnar Jacobsson, infektionsläkare, Skövde, Regionala Strama, Ordförande TerapigruppInfektion tydliggjorde aktuella behandlingsriktlinjer för pneumoni och att vi har en del att jobba med för att det ska bli rätt

Under eftermiddagen fokuserades på antibiotikaronder, en ny arbetsmetod där en infektionsläkare 1-2 gånger/vecka besöker en enhet och diskuterar varje patient som står på antibiotika med kollegorna på enheten utifrån behandlingsriktlinjerna. 
Presentationen hittar du här

Antibiotikaronder - erfarenheter från Skånes Universitetssjukhus
Fredrik Resman, Infektionsläkare, Skånes Universitetssjukhus delade med sig av erfarenheter från Malmö som har varit föregångare med att göra så kallade antibiotikaronder.
Presentationen hittar du här 

Antibiotikaronder - erfarenheter från Sahlgrenska Universitetssjukhus, Östra sjukhuset
Daniel Bremell, infektionsläkare, Infektionskliniken/SU delade med sig av alldeles färska erfarenheter från ett projekt med antibiotikaronder på medicinkliniken på Östra Sjukhuset/SU.  
Presentationen hittar du här

Antibiotikabehandling – neuros eller psykos och hur gör man i Borås?
Anders Lundqvist, Infektionsläkare, Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus med lång erfarenhet av att bedriva Stramarbete inom sluten vård berättade om sina erfarenheter från Borås sjukhus.
Presentationen hittar du här

Dagen avslutades med en paneldiskussion med alla föreläsare och chefläkare Ann Olmarker utifrån svar från auditoriet på mentimeterfrågor om hur vi ska gå vidare.

 

Senast uppdaterad: 2017-12-04 13:32