Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stramas självdeklaration för 2017

Nu kan ni ladda ner Stramas självdeklaration för 2017 primärvård. Ni kommer att känna igen det mesta i självdeklarationen och det är som vanligt gott om tid. Deadline är torsdag den 12 oktober.

Självdeklarationsblanketten

Blanketten utgörs av en ifyllbar pdf. Spara ner den, fyll i och skicka den per mail till strama.vgr@vgregion.se så snart ni genomfört de obligatoriska och det valbara momentet i deklarationen, dock senast torsdag den 12 oktober 2017. Vi ber er skicka in den elektroniska versionen. Vi vill inte ha en handskriven eller scannad version. Det är viktigt att ni bevakar att ni får en kvittens per mail på inkommen självdeklaration

Under A-delen (obligatorisk):

Journalgranskning ingår precis på samma sätt som i fjol. Det underlättar om ni delar upp själva granskningen gruppvis för att sedan sammanfatta resultatet på det reflekterande mötet. Själva journalgranskningen tar cirka 5 minuter/journal. I filerna med anvisningar och stödmall för journalgranskningen hittar ni mer information. 

Under B-delen (sid 4) krävs liksom förra året att ETT moment är genomfört av B1-B5. Ni väljer det alternativ som ni upplever är mest meningsfullt för er. Naturligtvis finns det inget som hindrar att ni gör flera alternativ. En glädjande nyhet från e-Hälsomyndigheten är att individuella förskrivningsdata nu sträcker sig ett helt år bakåt i tiden. När det gäller Medrave kan ni, som alternativ till totalförskrivning av antibiotika, välja att granska utifrån en viss diagnos eller ett visst preparat eller ta fram data från tonsillitmodulen.

Patientfall

Hoppas att ni har uppmärksammat vår nyhet med Minifall! Under A1, reflektion kring patientfall, kan Minifallen inom en diagnosgrupp räknas som ett fall, förutsatt att man samtidigt eller tidigare reflekterat kring patientfallet på samma tema. Minifallen och alla våra tretton patientfall finns på hemsidan. 

Ersättning

De vårdcentraler som kvalificerar sig för ersättning kommer att erhålla 12 000 kronor samt 2.50 kronor/listningspoäng. Utbetalning sker via VG Primärvårds ersättningssystem i december 2017. 

Ni är givetvis välkomna att kontakta oss för att få svar på era frågor.
Christina Åhrén
Maria Hess

Här hittar du blankett och anvisning för självdeklarationen

Senast uppdaterad: 2019-02-25 10:14