Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnor över 65 år får mycket antibiotika mot urinvägsinfektion med stora lokala skillnader i förskrivning i Västra Götaland

Publicerad:

Kvinnor i åldrarna 65-74 år respektive 75-84 år får jämförelsevis många recept på antibiotika mot urinvägsinfektion. Skillnaderna är dessutom stora i regionen enligt en färsk temarapport som visar förskrivningen till äldre kvinnor av dessa preparat senaste 12-månadersperioden till och med mars 2020.

Kommuner i Västra Götaland

Spridningen i den totala antibiotikaförskrivningen till kvinnor i dessa åldersgrupper är stor mellan Västra Götalands kommuner:

  • Kvinnor 65-74 år: medel (min-max) 420 (333-497) recept per 1000 invånare i åldersgruppen och år
  • Kvinnor 75-84 år: medel (min-max) 527 (304-636) recept per 1000 invånare i åldersgruppen och år

Förskrivningen av urinvägsantibiotika korrelerar inte alltid med totalförskrivningen. Kommuner med en låg totalförskrivning kan ha en relativt hög förskrivning av urinvägsantibiotika och vice versa.

Urinvägsbesvär hos kvinnor efter menopausen – UVI, östrogenbrist eller både och?

I det senaste numret av Substans finns en artikel från Strama VG om urinvägsbesvär hos postmenopausala kvinnor. Kan man minska antalet antibiotikakurer genom att tidigt fånga upp patienter som har urogenitalt östrogenbristsyndrom med atrofiska slemhinnor, som både kan vara direkt orsak till symtomen och riskfaktor för recidiverande akuta cystiter?

Samma tema finns också i vår nya minifallsserie Minifall UVI 4.

Publicerad: