Ny statistik över antibiotikarecept

Minskningen av antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen fortsätter, om än i en klart långsammare takt.

Minskningen av antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen fortsätter, om än i en klart långsammare takt. Den uppgår till 2% den senaste 12-månaders perioden fram till och med december 2016 jämfört med samma period året innan.

Västra Götalandsregionen har gått från att ha haft tredje högsta till att ha elfte högsta förskrivning av alla regioner och landsting. Grästorp och Lidköping kommun ligger under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Antalet recept per kommuninvånare vid årets slut var lägst i Grästorp kommun (241 recept/1000 inv. och år) och högst i Åmål (361 recept/1000 inv. och år).

Ta del av den nya statistiken här 

Här hittar du tidigare publicerad statistik från Strama

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17