Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Varierande användning av resistensdrivande antibiotika på sjukhus i VGR

Ny statistik för kvartal 1 2019 visar på varierande användning av resistensdrivande antibiotika och att det skiljer sig kraftigt mellan sjukhusen i VGR.

Förbrukningen av cefalosporiner varierar kraftigt mellan sjukhusen i Västra Götaland; Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder relativt mycket, Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås lasarett använder relativt lite.

Cefalosporiner är antibiotika med bred användning, men bör i först hand användas när alternativ inte finns.  En färsk studie i VGR visar att sjukhus som använder mer cefalosporiner har högre frekvens av vårdrelaterade antibiotikautlösta tarminfektioner. Cefalosporiner har dessutom hög resistensdrivande potential. Resistens mot cefalosporiner hos E. coli, den vanligaste sjukdomsframkallande bakterien, ökar i Västra Götaland och i snabbare takt inom sjukhusvården, än i primärvården. Majoriteten av cefalosporin-resistenta E. coli är multiresistenta.  Användningen av resistensdrivande alternativ som cefalosporiner vid tex lunginflammation och kinoloner vid urinvägsinfektion behöver minska på sjukhusen i VGR.    

Utöver temarapporten om cefalosporiner finns också rapporter om sjukhusanvändning av  övrig antibiotika och vårdrelaterade infektioner, VRI. Incidens VRI uppvisar små förändringar under de senaste fem kvartalen.

Senast uppdaterad: 2019-06-11 13:28