Anvisningar självdeklaration 2018

Ifyllbar PDF - Stramas självdeklaration 2018 
Ladda ner den ifyllbara PDF-filen och spara på datorn. Stäng filen, öppna den igen och fyll sedan i. (Reviderad 2018-09-06) 

Anvisningar - Stramas självdeklaration 2018

Anvisningar - Journalgranskning

Stödmall - Journalgranskning


Senast uppdaterad: 2018-09-06 17:14