Fallbeskrivningar för självdeklaration 2018

Minifall

Minifall hud och mjukdelar 1 - 2018 

Minifall hud och mjukdelar 2 - 2018

Minifall luftvägsinfektion 1 - 2018

Minifall luftvägsinfektion 2 - 2018

Minifall pc-allergi - 2018 (kommer inom kort)

Minifall UVI 1 - 2018

Minifall UVI 2 - 2018

Minifall UVI 3 - 2018  

Minifall akut tonsillit - 2017

Minifall akut mediaotit - 2017 

Längre fallbeskrivningar

Pc-allergi fallbeskrivning - 2018 (kommer inom kort)

UVI kvinna fallbeskrivning - 2018

UVI man fallbeskrivning - 2018

UVI äldreboende fallbeskrivning - 2018

Borrelia fallbeskrivningar - 2017 

STI fallbeskrivning - 2016

Pneumoni fallbeskrivning - 2016

Akut exacerbation av KOL fallbeskrivning - 2015

Akut bronkit fallbeskrivning - 2015

Bensår fallbeskrivning - 2015

Akne fallbeskrivning - 2014

Akut mediaotit fallbeskrivning - 2014

Djurbett fallbeskrivning - 2013

Tonsillit fallbeskrivning - 2013

 

Senast uppdaterad: 2018-06-25 08:51