Presentationer att användas av kontaktläkare - för självdeklaration 2018

Faryngotonsillit 2018 - powerpointpresentation
Faryngotonsillit 2018 - handledarmanual 

Bensår med infektion 2017 - powerpointpresentation 
Bensår med infektion 2017 - handledarmanual

UVI äldre 2016 - powerpointpresentation
UVI äldre 2016 - handledarmanual

Afebril UVI kvinna 2016 - powerpointpresentation
Afebril UVI kvinna 2016 - handledarmanual

Akut exacerbation av KOL 2016 - powerpresentation
Akut excerbation av KOL 2016 - handledarmanual

Akut bronkit 2016 - powerpointpresentation 
Akut bronkit 2016 - handledarmanual

Akut mediaotit 2015 - powerpointpresentation
Akut mediaotit 2015 - handledarmanual


Senast uppdaterad: 2018-03-24 10:59