Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtagande förslag RMR

Blå horisontell linje

Bedöms ett förslag till regional medicinsk riktlinje (RMR) uppfylla kriterierna ansvarar uppdragstagaren för att utse arbetsgrupp och leda arbetet. Berörs flera programområden eller andra motsvarande enheter sker arbetet i samverkan. 

Mall för konsekvensbeskrivning och mall för RMR används.

Uppdragstagaren kan erhålla stöd från handläggare eller medicinsk rådgivare på berörd enhet under processen. 

Förslag på regional medicinsk riktlinje och konsekvensbeskrivning e-postas till berörd enhet, handläggare på koncernkontoret ombesörjer remissrunda.

Kontakt

Medicinsk redaktion för styrande dokument inom hälso- och sjukvård kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-04-27 19:23