Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nominering RMR

Blå horisontell linje

Nominering av regional medicinsk riktlinje (RMR) kan avse förslag om ny medicinsk riktlinje eller att befintligt dokument ska antas som regional medicinsk riktlinje. 
Regionalt cancer­­centrum väst (RCC) tillämpar inte nomineringar då utformning av nationella vårdprogram ingår i processägarens uppdrag. Om en nominering behöver göras av annat skäl hanteras processen enligt arbetsprocess för  framtagande.

Läs om Kriterier för styrande dokument inom hälso- och sjukvård 

Nominering kan göras av Regionalt programområde eller motsvarande struktur inom regional kunskapsstyrning, regional redaktör för nationellt kliniskt kunskapsstöd, program- och prioriteringsråd, Koncernstab beställning och produktionsstyrning, utförarförvaltningar och samordningsråd . Hälso- och sjukvårdsdirektör kan också ge uppdrag om framtagande.

Mall för nominering rekommenderas.

Nominering skickas till berörd handläggande enhet för bedömning och fortsatt handläggning.

Bedömning

Utsedd medicinsk rådgivare inom avdelning kunskapsstöd bedömer om behov av riktlinje föreligger enligt kriterier och om behovet motiverar arbetsinsatsen. Om behovet är tydligt, arbetsinsatsen rimlig och det finns en god acceptans hos berörda för framtagande fattar medicinsk rådgivare beslut om att godkänna nominering. I andra fall fattar ordförande för Program- och prioriteringsrådet beslut.

Nästa steg framtagande av RMR.

Kontakt

Medicinsk redaktion för styrande dokument inom hälso- och sjukvård kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-04-27 19:22