Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut och distribution regional rutin

Gul horisontell linje

Beslut

Regional rutin beslutas av nedanstående funktioner inom sina respektive ansvars- och kunskapsområden.

  • Ordförande regionalt programområde
  • Regional processägare traumasjukvården
  • Regional ambulansöverläkare
  • Ordförande funktionsgrupp chefläkare. Fastställer även regional spädningslista för läkemedel
  • Ordförande styrgrupp sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen. Fastställer även regionala rutiner för läkemedelshantering
  • Av hälso-och sjukvårdsdirektör utsedd medicinskt ansvarig läkare för ePedinstruktioner

Om riktlinjen nominerats till ordnat införande inväntas positivt beslut avseende ordnat införande innan beslut kan fattas om riktlinje. 

Distribution

Handläggande enhet diarieför samt distribuerar beslutad rutin till styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvård, privata vårdgivare, Habilitering & Hälsa, regionala programområden, rådsfunktioner, enheter inom Koncernkontoret, läkemedelskommittén, tandvådsförvaltningen, uppdragstagare och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Handläggare publiceras beslutad RMR på Vårdgivarwebben/VGR:s externa webbsida för styrande dokument inom hälso- och sjukvård.

Nästa steg implementering och uppföljning.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-12 18:12