Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtagande regional rutin

Gul horisontell linje

Bedöms ett förslag till regional rutin uppfylla kriterierna ansvarar uppdragstagaren för att utse arbetsgrupp och leda arbetet. Berörs flera programområden eller andra motsvarande enheter sker arbetet i samverkan. 

Mall för konsekvensbeskrivning och mall för regional rutin används.

Uppdragstagaren kan erhålla stöd från handläggare eller medicinsk rådgivare på berörd enhet under processen. Se kontaktuppgifter.

Förslag på regional rutin och konsekvensbeskrivning e-postas till berörd enhet, handläggare ombesörjer remissrunda.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-12 18:12