Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Giltighet och revidering regional rutin

Gul horisontell linje

Giltighetstid

Giltighetstid för ett stryande dokument inom hälso- och sjukvård är maximalt 5 år.  Normalt sätts 5 år för regionala rutiner. Revidering ska ske tidigare till exempel om kunskapsunderlagen har ändrats.

Påminnelse om revidering skickas till ansvarig för riktlinjen sex månader innan giltighetstidens utgång. Revidering ska ske tidigare till exempel om kunskapsunderlagen har ändrats. Ansvarig för riktlinjen ombesörjer uppdatering.

Använd mall för regional rutin.

Stöd för uppdatering kan ges av berörd enhet inom koncernstab hälso- pch sjukvård.

Revidering

Det finns tre alternativ för uppdatering  

  1. Inga ändringar innebär att endast giltighetstiden förlängs.
  2. En mindre revidering innebär att anpassa text och layout till rådande kunskapsläge eller regionala beslut. Omfattningen av revidering avgörs av innehållets aktualitet och kan innebära olika grader av engagemang, från att sätta ihop en arbetsgrupp, till att stämma av innehållet på ett professionsgruppsmöte, till att via email enas om innehållet. 
  3. Omfattande revidering innebär motsvarande berednings- och beslutsprocess som vid nytt styrande dokument.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-12 18:12