Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nominering regional rutin

Gul horisontell linje

Nominering av regional rutin görs vid behov av ny rutin eller när befintligt dokument behöver antas som regional rutin.

Nominering kan göras av Regionalt programområde eller motsvarande struktur inom regional kunskapsstyrning, Program- och prioriteringsrådet,  Koncernstab beställning och produktionsstyrning, utförarförvaltningar och samordningsråd. Hälso- och sjukvårdsdirektör kan också ge uppdrag om framtagande.

Mall för nominering rekommenderas

Bedömning

Utsedd medicinsk rådgivare inom avdelning kunskapsstöd bedömer om behov av riktlinje föreligger enligt kriterier och om behovet motiverar arbetsinsatsen. Om behovet är tydligt, arbetsinsatsen rimlig och det finns en god acceptans hos berörda för framtagande fattar medicinsk rådgivare beslut om att godkänna nominering. I andra fall fattar ordförande för Program- och prioriteringsrådet beslut.

Nästa steg framtagande av regional rutin.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-12 18:12