Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissrunda och slutligt förslag regional rutin

Gul horisontell linje

Handläggande enhet beslutar om när förslag och konsekvensbeskrivning är färdigt att sändas på remiss för synpunkter. Handläggande enhet ger administrativt stöd vid remissutskick och insamlande av remissvar.

Uppdragstagaren ansvarar för ställningstagande till inkomna remissynpunkter och fastställer slutligt förslag och konsekvensbeskrivning som sänds till ansvarigt regionalt programområde för godkännande, eller motsvarande struktur inom regional kunskapsstyrning som lett arbetet

Ordnat införande
Om handläggaren, tillsammans med uppdragstagare, bedömer att riktlinjen har betydande konsekvenser för regionen nomineras riktlinjen till ordnat införande. Handläggaren bistår med stöd vid nomineringen. Positivt beslut avseende ordnat införande inväntas innan beslut kan fattas om riktlinje. 

Nästa steg beslut och distribution.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-12 18:12