Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Regional plan inom hälso- och sjukvård

Grön horisontell linje

f.d. Regionuppdrag

En regional plan anger hur ett mål ska uppnås när det finns större oönskad variation mellan mål och nuläge, till exempel vid nya nationella riktlinjer inom ett medicinskt område. Planen anger vad som ska göras och vem som har ansvaret och innehåller även uppföljningsmål. Regional plan beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och syftar till att uppnå en god och jämlik vård i hela regionen.

Socialstyrelsens Nationella riklinjer ger stöd och vägledning om behandlingar och metoder inom vård och omsorg och utgör grunden för Regional plan i Västra Götaland. 

Se även Anvisning för Styrande dokument inom hälso och sjukvård

Kontakta handläggare

Kunskapsstöd somatik: kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-08 21:01