Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Implementering Regional plan

Grön horisontell linje

Den regionala planen inarbetas i vårdöverenskommelser, avtal och i krav- och kvalitetsböcker för VG primärvård. 

Utförarna implementerar den regionala planen med stöd av ägare och beställare. 

Uppföljning

Den regionala planens genomförande följs upp på regionnivå av koncernstab hälso- och sjukvård och uppföljningen redovisas för berörda utförare och beställare samt PPR som efter avstämning med berörda parter vid behov föreslår HSD ytterligare åtgärder för att fullfölja implementeringen av den regionala planen.

Kontakta handläggare

Kunskapsstöd somatik: kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-10 18:26