Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtagande Regional plan

Grön horisontell linje

Uppdragstagare samlar en arbetsgrupp med representanter för kunskapsorganisationen, utförare och beställare. Gruppen utarbetar en regional konsekvensbeskrivning, som beskriver skillnaderna mellan de nya eller föreslagna riktlinjerna och existerande vårdpraxis i regionen samt anger vilka åtgärder som behövs för att vårdpraxis i regionen ska kunna anpassas till de nya riktlinjerna.

Arbetsgruppen utarbetar därefter förslag till regional plan. Planen baseras på de aktuella riktlinjerna och den regionala konsekvensbeskrivningen.

Mall för Regional plan hittar du här.

Nästa steg remissrunda

När Regional plan baseras på Nationella riktlinjer

Kontakta handläggare

Kunskapsstöd somatik: kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-10 15:19