Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nationella riktlinjer som grund för regional plan

Grön horisontell linje

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riklinjer ger stöd och vägledning om behandlingar och metoder inom vård och omsorg och kan utgöra grunden för Regional plan i Västra Götaland. 

Seminarium med Socialstyrelsen

Om regional plan avser nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen anordnar uppdragstagare ett regionalt kunskapsseminarium gemensamt med Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen presenterar de preliminära nationella riktlinjerna. Uppdragstagaren redovisar synpunkter på föreslagna riktlinjer och den regionala konsekvensbeskrivningen .

Remissvar

Uppdragstagare sammanställer därefter underlag till remissvar som bereds inom koncernstab hälso- och sjukvård. Förslag till remissvar stäms av i PPR och hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp innan hälso- och sjukvårdsdirektören översänder remissvaret till Socialstyrelsen.

Slutversion Nationella riktlinjer

När slutversionen av de nationella riktlinjerna redovisas uppdateras konsekvensbeskrivningen och den regionala planen färdigställs.

Nästa steg Beslut

Läs mer om hur SoS tar fram riktlinjerna

Hur Socialstyrelsen tar fram Nationella riktlinjer i samarbete med regioner och kommuner.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-10 19:45