Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut och distribution Regional riktlinje

Röd horisontell linje

Program- och prioriterinsgrådet

Förslag och inkomna synpunkter redovisas av uppdragstagare för Program- och prioriteringsrådet som tar ställning till det medicinska innehållet.

Riktlinje som innebär betydande konsekvenser för regionen nomineras till ordnat införande och positivt beslut inväntas avseende ordnat införande innan beslut kan fattas om riktlinje. 

Beslut

Beslut om regional medicinsk riktlinje fattas av hälso- och sjukvårdsdirektör efter förord av program- och prioriterinsgrådet. 

Distribution

Handläggande enhet diarieför samt distribuerar beslutad riktlinje till styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvård, privata vårdgivare, Habilitering & Hälsa, regionala programområden, rådsfunktioner, enheter inom Koncernkontoret, läkemedelskommittén, tandvådsförvaltningen, uppdragstagare och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Handläggare publiceras beslutad riktlinje på Vårdgivarwebben/VGR:s externa webbsida för styrande dokument inom hälso- och sjukvård.

Nästa steg implementering och uppföljning.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-08 17:47