Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nominering Regional riktlinje

Röd horisontell linje

Nominering av regional riktlinje kan både avse förslag om ny riktlinje ska tas fram men cokså att befintligt dokument ska antas som regional riktlinje.

Nominering för framtagande kan göras av regionala programområden eller motsvarande strukturer inom regional kunskapsstyrning, utförarförvaltningarm, samordningsråd, koncernstab hälso- och sjukvård, koncernstab beställning och produktionsstyrning.

Mall för nominering rekommenderas.

Nominering sänds till kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Bedömning

Berörd enhet inom koncernstab hälso- och sjukvård bedömer om kriterier är uppfyllda och att regional riktlinje inte redan finns. 

Nästa steg uppdragshandling.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-29 21:40