Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut och distribution RMR

Blå horisontell linje

Förord

Ordförande för ansvarigt programområde, eller motsvarande enhet, förordar det slutliga förslaget. Läkemedelskommittén förordar läkemedels-RMR. 

Om riktlinjen nominerats till ordnat införande inväntas positivt beslut avseende ordnat införande innan beslut kan fattas om riktlinje. 

Beslut

Beslut om regional medicinsk riktlinje fattas av hälso- och sjukvårdsdirektör. 
Beslut om läkemedels-RMR fattas av Läkemedelskommittén. 

Distribution

Handläggande enhet diarieför samt distribuerar beslutad RMR till styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvård, privata vårdgivare, Habilitering & Hälsa, regionala programområden, rådsfunktioner, enheter inom Koncernkontoret, läkemedelskommittén, tandvådsförvaltningen, uppdragstagare och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Handläggare publiceras beslutad RMR på Vårdgivarwebben/VGR:s externa webbsida för styrande dokument inom hälso- och sjukvård.

Nya och mycket omarbetade RMR Läkemedel trycks upp och distribueras med tidningen Substans till alla förskrivare i VGR. Alla RMR Läkemedel, såväl nya som uppdaterade, sammanfattas även i en artikel i Substans i samband med publiceringen på vårdgivarwebben.

Nästa steg implementering och uppföljning.

Kontakt

Medicinsk redaktion för styrande dokument inom hälso- och sjukvård kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-04-27 19:26