Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Giltighet o revidering RMR

Blå horisontell linje

Giltighetstid

Giltighetstid för en regional riktlinje inom hälso- och sjukvård är maximalt 5 år. För regional medicinsk ritklinje sätts normalt 2 års giltighetstid. 

Påminnelse om revidering skickas till ansvarig för riktlinjen sex månader innan giltighetstidens utgång. Revidering ska ske tidigare till exempel om kunskapsunderlagen har ändrats. Ansvarig för riktlinjen ombesörjer uppdatering. Primärvårdsrådet ska alltid informeras.

Använd mall för regional medicinsk riktlinje.

Stöd för uppdatering ges av berörd enhet inom koncernstab hälso- pch sjukvård. Se kontakt.

Revidering

Det finns tre alternativ för uppdatering  

  1. Inga ändringar innebär att endast giltighetstiden förlängs. Meddela relevant handläggare som ombesörjer en förlängning.
  2. En mindre revidering innebär att anpassa text och layout till rådande kunskapsläge eller regionala beslut. Omfattningen av revidering avgörs av innehållets aktualitet och kan innebära olika grader av engagemang, som att sätta ihop en arbetsgrupp som ser över innehållet, eller att stämma av innehållet på ett professionsgruppsmöte, eller att via email enas om innehållet. Administrativt stöd ges av berörd handläggare inom koncernstab hälso- och sjukvård.
  3. Omfattande revidering innebär motsvarande berednings- och beslutsprocess som vid framtagande av ny regional medicinsk riktlinje

Kontakt

Medicinsk redaktion för styrande dokument inom hälso- och sjukvård kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-04-27 19:26