Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdrag och framtagande Regional riktlinje

Röd horisontell linje

Uppdrag

Bedöms ett förslag till regional riktlinje uppfylla kriterierna och att regional riktlinje inte redan finns utses uppdragstagare av koncernstab hälso- och sjukvård och och uppdragshandling tas fram. 

Förväntas förslag till riktlinje ha betydande regionala konsekvenser bör Program- och prioriteringsrådet förorda förslag innan beslut av uppdrag.

Hälso- och sjukvårdsdirektör beslutar om uppdragshandling. 

Framtagande

Uppdragstagaren bildar en arbetsgrupp enligt uppdragshandling. Uppdragstagaren och arbetsgruppen erhåller stöd i sitt arbete av medarbetare på handläggande enhet.

Mall för konsekvensbeskrivning och mall för riktlinje används.

Förslag på regional medicinsk riktlinje och konsekvensbeskrivning e-postas till berörd enhet, handläggare på koncernkontoret ombesörjer remissrunda. 

Nästa steg remissrunda.

Kontakt - välj handläggare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-29 22:10