Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt kring vård av personer från Ukraina

2022-05-18

VGR arrangerar livesända webbinarier som berör teman om att möta personer som flytt från krig.

24 maj Migrationsrelaterad psykisk ohälsa.
25 maj Hälsoundersökningar

2022-04-13 Mikrobiologisk diagnostik

Infektionssjukdomar som normalt är ovanliga i Sverige har i vissa fall en högre förekomst i Ukraina. Förhållanden innan och under flykten samt boende med eventuell trängsel efter ankomst kan också ge ökad risk för spridning av smittämnen. Detta bör beaktas vid handläggning och val av diagnostik inom sjukvården och vid mikrobiologiska laboratorier.

Mikrobiologisk diagnostik vid vård av patienter från Ukraina - Diagnostikaktuellt (folkhalsomyndigheten.se)

2022-04-01 Anpassad rutin för hälsoundersökningar

Uppdatering 2022-04-15. Rutinen publicerad.

Hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina

2022-03-25 Ansvar för asylboenden

Vårdenheterna inom Vårdval Vårdcentral har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. Det innebär att vårdcentraler inom närområdet kan komma överens om hur ansvaret för exempelvis ett flyktingboende ska fördelas. Nedan lista om regionens största asylboenden och ansvariga vårdcentraler kommer kompletteras efterhand:

Ej komplett lista:

 • Sagåsen
  • Adress: Streteredsvägen 90, Kållered i Mölndal
  • Ansvarig vårdcentral: Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC
 • Ekeberg
  • Adress: Stora Ekeberg, 532 92 Axvall
  • Ansvarig vårdcentral: Bräcke Vårdcentral Vilan
 • Restad Gård
  • Adress: Kungladugårdsvägen, 462 54 Vänersborg
  • Ansvarig vårdcentral:
 • Sandåsskolan, Göteborg
  • Adress: Bäckslingan 2, 436 58 Hovås
  • Ansvarig vårdcentral:
 • Kylaredsskolan, Borås
  • Adress:
  • Ansvarig vårdcentral:Närhälsan Boda, Brämhults vårdcentral
 • Sandsjöskolan, Borås
  • Adress:
  • Ansvarig vårdcentral: Cityläkarna, Närhälsan Sandared

Ansvarig vårdcentral i olika områden

Vårdcentralers upptagningsområde framgår av kartan enligt närhetsprincipen, se länk nedan. Där kan ni söka fram önskad kommun, gatuadress eller vårdcentral. Vid uträkningen av närmaste vårdcentral tas hänsyn till vägnät, omkringliggande vårdcentraler och kommungränser.

Karta upptagningsområde - VGR (vgregion.se)

2022-03-24 E-recept

Det går att skicka e-recept åt patienter som saknar svenskt personnummer Ett sådant recept kan inte skickas till apotekens gemensamma e-receptbrevlåda utan måste skickas till ett specifikt apotek, som väljs i listan. Förskrivaren måste alltså komma överens med patienten om vilket apotek patienten ska hämta ut läkemedlen på. Skriv endast ett uttag.

I doseringsfältet på receptblankett eller e-recept anges ”Flykting från Ukraina”.

För receptförskrivna läkemedel skall flyktingar betala avgift med högst 50 kronor.

Rutin E-recept till aylsökande med reservnummer (Melior)

2022-03-17 Ukrainska tolkar

Tolkförmedling Väst arbetar intensivt med att identifiera ukrainsktalande personer som kan snabbutbildas för att möta det ökade behovet av ukrainska tolkar. För att kunna nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att i största möjliga mån boka telefontolk. Tillgången till platstolk är mycket begränsad.

Ukrainska tolkar

2022-03-15 Donationer från privata vårdgivare

Har ni ett överskott av sjukvårdsmaterial som inte längre används, så kan ni vända er till VGR:s egen internationella materialbiståndsverksamhet Sahlgrenska International Care (SIC).  De kan bedöma om det ni vill donera matchar behovet i Ukraina som rapporteras in från våra biståndspartners som genomför transporter dit.

Vid frågor kring donationer av överskott av sjukvårdsmaterial i VGR, kontakta anders.lygdman@vgregion.se  +46 709 560 610 ansvarig internationellt materialbistånd på Sahlgrenska International Care.

Senast uppdaterad: 2022-05-18 08:05