Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Smittsamma sjukdomar

Smittskydd Västra Götaland uppmanar till höjd beredskap på symptom på smittsamma sjukdomar vi annars sällan ser i Sverige.

Barnvaccinationstäckningen är inte lika hög i Ukraina som i Sverige. Folkhälsomyndigheten och Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, uppmanar till ökad uppmärksamhet för vissa sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige.

Infektionssjukdomar som normalt är ovanliga i Sverige har i vissa fall en högre förekomst i Ukraina. Förhållanden innan och under flykten samt boende med eventuell trängsel efter ankomst kan också ge ökad risk för spridning av smittämnen.

Mikrobiologisk diagnostik vid vård av patienter från Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Det finns översatta bildstöd för kommunikation kring vissa smittsamma sjukdomar

Bildstöd smittsamma sjukdomar

Covid-19

Vaccinationstäckningen för covid-19 är betydligt lägre i Ukraina. Smittskydd Västra Götaland uppmuntrar till höjd vaksamhet redan vid triagering i vården för att minska risk för smittspridning och för att snabbt kunna ställa rätt diagnos.

Vaccination mot covid-19, flyktingar från Ukraina

Covid-19, samlad information

Rabies

Folkhälsomyndigheten har publicerat en FAQ om husdjur och rabiesrisk.

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Mässling

Misstänk mässling vid feber, hosta/snuva, konjunktivit och eller makulopapulöst utslag, som oftast kommer några dagar efter luftvägs-symtomen. Fråga alltid om vaccination och fall i omgivningen.

Mässling * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Tuberkulos

Tuberkulos är vanligare i Ukraina än i Sverige.

Tuberkulos * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kikhosta

Misstänk kikhosta vid långvarig hosta och kikningar (främst hos barn).

Kikhosta * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Påssjuka

Tänk på påssjuka vid svullna halsmandlar och feber. Vanlig sjukdom före pandemin i Ukraina.

Påssjuka * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Tänk även på polio, difteri, stelkramp, röda hund och meningokockinfektion.

Zoonoser

I Ukraina förekommer rabies hos både hundar och katter varför postexpositionsprofylax kan bli aktuellt vid bett från djur som förts med till Sverige och som inte genomgått särskild kontroll.

Rabies * - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Resistenta bakterier

Resistens mot antibiotika är mer utbredd i Ukraina än i Sverige, vilket kan behöva beaktas vid behandling av infekterade sår eller andra bakterie-infektioner. Var frikostig med bakterieodling.

Informationsmaterial - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Aktuell information

Situationen förändras snabbt. Följ aktuell information på:
Vård av personer från Ukraina

Smittskydd Västra Götaland

Information från andra myndigheter

Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se

Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Senast uppdaterad: 2022-05-06 07:59