Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt 2019

Nyheter 2019

 • Vi står inför enormt stora utmaningar säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i Vårdpodden. Vården måste ändras radikalt de närmaste tio åren för att klara en allt äldre befolkning utan mer pengar eller mer personal. En del i lösningen är att bli landets bästa offentliga arbetsgivare.

 • En pilot med egenmonitorering har startats för patienter med hjärtsvikt. 100 patienter ska få prova ett digitalt hjälpmedel för att öka sin egenvård. Syftet är att ge patienterna ökad livskvalitet och använda vårdens resurser mer effektivt.

 • Nyligen beslutades att e-tjänster är samlingsbegreppet för service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta.

 • Karin Andersson tar över programledningen för Barnuppdraget efter Peter Almgren. Karin är barnsjuksköterska och kommer från en tjänst som verksamhetschef på Sjukhusen i väster.

 • Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det ska ske genom att alla chefer styr och leder på ett nytt sätt. Istället för att chefen ska tala om hur saker ska göras ska chefen leda med tillit till sina medarbetare och medarbetarna ska äga sina arbetssätt för att kunna utveckla och förbättra.

 • Peter Almgren på Koncernkontoret har av regeringen blivit utsedd till särskild utredare för en sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i landet. Peter har de senaste åren varit programledare för barnuppdraget inom Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

 • VästKom och Västra Götalandsregionen etablerar ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Syftet är att Västra Götalands invånare ska få vård och omsorg utifrån bästa möjliga kunskap, även när flera huvudmän samverkar kring en patient eller brukare.

 • Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, med 17 000 anställda har goda förutsättningar för att klara alla de förändringar som nu ska göras. Som ett forsknings- och utbildningssjukhus är man van vid förändringar och står väl rustade menar sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg i Vårdpodden.

 • Det kommer hela tiden nya digitala verktyg men Johnie Berntsson menar att vi ska börja med att ta tillvara de verktyg som redan finns. Som avdelningschef för Vårdens digitalisering säger han i Vårdpodden att Västra Götalandsregionen inte får utestänga de invånare som valt att använda digitala verktyg.

 • Som ett led I den nationella satsningen att bredda kunskapen kring tillämpning av AI; AI Competence for Sweden, arrangerar Chalmers och Göteborgs Universitet i samarbete med Prehospital ICT Arena på Lindholmen ett öppet seminarium runt AI i Prehospital sjukvård den 13 november.

 • Det ska vara enkelt att nå hälso- och sjukvården digitalt. Därför satsar regeringen 33 miljoner kronor i år och ytterligare medel kommande år för att utveckla och modernisera första linjens digitala vård, 1177 Vårdguiden.

 • I slutet av november utbildas 16 kirurger och ortopeder i avancerad kirurgi för att rädda liv på personer som blivit utsatta för trauma. Utbildningen är den enda i sitt slag och deltagarna kommer från hela Sverige.

 • Just nu rekryteras flera hundra experter för att designa det nya IT-systemet Millennium. Målet är att alla arbetar på samma sätt i de områden där de har samma ansvarsområden. Det som kan göras lika ska göras lika, förklarar Erik Fernholm.

 • Fredagen den 18 oktober togs första spadtaget för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. Istället för ett traditionellt spadtag fick representanter från fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i väster och Skanska plantera ett körsbärsträd.

 • Deltagare från hela Sverige samlades på Campus Nya Varvet i Göteborg 14-15 oktober när nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar startade sina första arbetsgrupper: NAG levercirrhos och NAG IBD (inflammatorisk tarmsjukdom).

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör nu en kraftsamling på digitalisering. Sjukhuset har samlat flera olika verksamheter som arbetar med digital utveckling i det nyöppnade Centrum för digital hälsa. Centrat ska stödja initiativ och få fart på olika digitala tjänster.

 • Omställningen av hälso- och sjukvården har bara påbörjats och vi ser nu att t ex för patienter som omfattas av mobil närvård så går utvecklingen i rätt riktning.

 • En matapp vid patienternas säng kan avlasta sjukhuspersonalen, öka patienternas aptit, minska matsvinnet och ge köket feedback för förbättring. En pilot med MatAppen börjar nu i oktober på Sahlgrenska sjukhuset.

 • Under hösten börjar information och utbildningar om Framtidens vårdinformationsmiljö. Alla 48 000 anställda inom vården i Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare och vårdanställda i kommunerna i Västra Götaland ska få en kortare eller längre utbildning.

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset gör en kraftsamling på utveckling av digitala arbetssätt. Genom att skapa Centrum för digital hälsa ges möjlighet till samarbete på ett nytt sätt. Centrumet kommer också att ge verksamheterna metodstöd med mera.

 • Västra Götalandsregionens nya gemensamma vårdinformationssystem Millennium försenas med cirka ett år. Cerner kan inte leverera i tid eftersom man inte förutsett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.

 • Nu drar det verksamhetsnära arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) igång! I september-oktober gör leverantören av det nya vårdsystemet Millennium studiebesök i vården för att få en bild av befintliga arbetssätt och rutiner.

 • Under hösten 2019 går arbetet med kunskapsstyrning in i en ny fas. Både nationellt och regionalt kommer hösten att präglas av utformningen av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom initialt tio områden.

 • Skaraborgs Hälsoteknikcentrum blev vinnare av årets digitaliseringsinitiativ.

 • Genom ett nationellt samarbete och regional samordning kommer alla vårdgivare att kunna ge alla patienter samma goda vård. En jämlik vård som alltid ges utifrån bästa tänkbara kunskap. Det är målet för den nya kunskapsorganisationen som nu växer fram i Västra Götaland.

 • Med det nya systemet för vårdinformation kommer vi att kunna boka provtagning, röntgen och tid för återbesök med ett enda knapptryck. Systemet innebär en modern miljö även för framtiden berättar Ragnar Lindblad.

 • På Närhälsan Färgelanda tänker man inte stå handfallna inför framtida vårdutmaningar. Nu blir vårdcentralen en så kallad testbädd, där man tillsammans med företag, patienter och akademi ska testa nya produkter och tjänster. Projektet är treårigt och finansieras med EU-medel.

 • Kontinuitet i vården, det vill säga att patienterna i första hand träffar samma läkare på vårdcentralen, är bra för alla. Det ger en bättre kvalitet och trygghet för patienterna. Det ger också en bättre arbetsmiljö med ett tydligare och avgränsat uppdrag för läkarna.

 • Videomöten med din transplantationsläkare, hälsocoach eller logoped. Gruppträning på distans eller videosamtal med psykiatriker. Vård genom digitala videomöten kan se ut på många sätt och delar av Västra Götalandsregionens, VGR, utbud samlas i appen Mitt vårdmöte.

 • De tio första områdena där standardiserade vårdförlopp ska införas är nu klart. Det blir inom hjärtsvikt, höftartros, KOL, kritisk ischemi, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis, stroke samt utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar.

 • För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- ochsjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen mellan 10 juni, 2019 – 1 mars, 2020.

 • I nyhetsbrevet för juni 2019 från Nationellt system för kunskapsstyrning framgår bland annat att samverkan mellan regioner och kommuner stärks med representanter i flera nationella programområden.

Senast uppdaterad: 2021-02-22 15:42