Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bättre levnadsvanor med Hälsocoach online

Publicerad: Uppdaterad:
Ingen beskrivning tillgänglig
Fotograf: Pernilla Lundgren, kommunikationsenheten, SÄS.

I snart ett och ett halvt år har motiverade invånare kunnat få online-coachning för att förbättra sina levnadsvanor. Hälsocoach online har fungerat över förväntan. Alla som har använt tjänsten säger att de kan tänka sig att rekommendera den till andra. Klienterna känner sig sedda och lyssnade på. Men framför allt upplever många att det är skönt att slippa ta sig till sjukvården för att få hjälp med motivationen till förändring.

Emilia Månsson är sjuksköterska på hjärtrehabmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus. Där har personalen rekommenderat Hälsocoach online till sina patienter ända sedan den lanserades. Att just slippa de extra besöken hos sjukvården och ändå kunna få coachning för att ändra sina levnadsvanor är också det som Emilia upplever som en av de främsta fördelarna.

-  För våra hjärtpatienter blir det många besök på sjukhuset. En del upplever det motigt med ytterligare besök hos oss, och då är det bra att kunna rekommendera en tjänst där de kan koppla upp sig hemifrån, menar Emilia.

Emilia har främst använt Hälsocoach online som ett komplement till det mer traditionella hälsofrämjande arbetet. Men hon ser möjligheterna att använda tjänsten ännu mer i sitt vardagliga arbete. Och hon tycker att fler borde testa att rekommendera den i sina vårdmöten.

- Hälsocoacherna kom hit och visade hur tjänsten och videomöten fungerar. Det var jättebra att få information och en känsla av hur de arbetar och vad de har för utbildning. Jag tror att det behövs om fler ska ta steget att faktiskt använda den i sitt arbete, säger Emilia.

Projektledare för Hälsocoach online, Anna Cavrak, bekräftar att en utmaning är att öka medarbetarnas kännedom om och förtroende för tjänsten, så att de kan erbjuda den till lämpliga patienter i ännu högre utsträckning.

- På så sätt skulle de som allra mest behöver göra livsstilsförändringar få nytta av tjänsten, säger Anna.

Under 2019 kommer satsningar att göras för att sprida Hälsocoach online inom VGR och att hitta en permanent organisatorisk hemvist.

Några resultat

  • 140 personer har hittills använt tjänsten.

  • Klienterna söker främst coachning för fysisk aktivitet och matvanor.

  • De flesta lever upp till sina individuella mål och förbättrar sina levnadsvanor.

  • Hälsoekonomisk utvärdering visar god kostnadseffekt i jämförelse med andra vårdinsatser.

  • Alla som använt tjänsten svarar att de kan tänka sig att rekommendera den till andra.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Mejla ditt tips till vardskiftet@vgregion.se!

Publicerad: