Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Start egenmonitorering hjärtsvikt

Publicerad: Uppdaterad:
Hjärtsviktspatient Karl Henry Jansson med pekskärm för egenmonitorering.
Första hjärtsviktspatienten, Karl Henry Jansson, med egenmonitorering i pilot på Skaraborgs sjukhus.
Fotograf: Maria Frick Miles

En pilot med egenmonitorering har startats för patienter med hjärtsvikt. 100 patienter ska få prova ett digitalt hjälpmedel för att öka sin egenvård. Syftet är att ge patienterna ökad livskvalitet och använda vårdens resurser mer effektivt.

Hjärtsvikt är en svår sjukdom som ca 300 000 svenskar lider av och det är den vanligaste anledningen till sjukhusinläggning i Sverige. En hel del slutenvård hade kunnat undvikas med egenvård och bättre följsamhet av givna ordinationer. 

Utrustningen i det här testet består av en våg och en pekskärm. Patienterna kommer att väga sig varje dag och vikten överförs sedan automatiskt till en pekskärm. Patienten kan då följa hur vikten förändras och få hjälp med att anpassa den vätskedrivande medicinen. I pekskärmen får patienten också uppskatta sina symptom samt får löpande fakta och tips om sin sjukdom. Genom egenkontroll kan hjärtsviktsförsämring upptäckas snabbare och behandling anpassas i god tid. Det ska minska risken för akut försämring och undvika att patienten blir inlagd på sjukhus. 

- Med ökad egenvård kan patientens livskvalitet öka och vårdens resurser användas mer effektivt, säger Gudrun Greim, delprojektledare och läkare på Närhälsan.

Sjuksköterska tittar på pekskärm med mätvärden.
Sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus tittar på pekskärm med mätvärden från pilot för egenmonitorering hjärtsvikt.
Fotograf: Maria Frick Miles

Skaraborg först

De verksamheter som medverkar är Skaraborgs sjukhus, Östra sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Angereds närsjukhus samt Närhälsan i Boråsområdet. Först ut var en patient i Skaraborg.

- Den första patienten berättar för mig att han redan haft nytta av egenmonitoreringen. Han kunde se att vikten ökat och uppmanades att öka dosen vätskedrivande, berättar Maria Frick Miles, delprojektledare och sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus.

Ett upphandlingsarbete pågår för ytterligare en pilottest, där patienten mäter sina värden i hemmet och dessa överförs automatiskt till vårdcentralen eller sjukhuset. Där kan personalen följa patienten och se om mätvärdena avviker från normalvärdena. Här beräknas patienter kunna inkluderas under våren 2020.  

Generell tjänst

- Målet på sikt är att skapa en generell monitoreringstjänst som kan användas för olika diagnoser och i olika verksamheter som ska finnas i Millennium, berättar projektledare Kristina Ekman. 

Inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland är nya digitala vårdformer och tjänster ett viktigt område.

- Inom detta område har sex digitala e-tjänster pekats ut av regionstyrelsen som prioriterade och en av dessa är just egenmonitorering, förklarar Kristina Ekman.

Redan idag pågår olika former av egenmonitorering, för exempelvis KOL-patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset och IBD Home i flertalet verksamheter.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Mejla ditt tips till vardskiftet@vgregion.se!

Publicerad: