Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Teckenspråkstolkning på distans ökar tillgängligheten

Publicerad: Uppdaterad:
Teckenspråkstolkning på distans
Teckenspråkstolkning på distans
Fotograf: Björn Lestell

Västra Götalandsregionen inför teckenspråkstolkning på distans via tjänsten Mitt vårdmöte. Distanstolkning ökar tillgängligheten och gör att tolkresurserna kan användas mer effektivt. Distanstolkningen ger även patienter mer integritet då det finns tillfällen tolkanvändaren inte vill att tolken ska närvara.

Förvaltningen Habilitering & Hälsa har provat teckenspråkstolkning på distans under en tid. Försöket har fallit väl ut men har också pekat på delar som behöver utvecklas. Tolkuppdrag utförs över hela regionen men de har sina kontor i Göteborg, Borås, Skövde och Vänersborg. Tolkanvändare kan beställa tolk dygnet runt tillårets alla dagar. På kvällar och helger finns det även teckenspråkstolk i beredskap för akuta uppdrag inom t ex sjukvård, rättsväsende eller socialtjänst.

- Genom distanstolkning ökar vi tillgängligheten främst genom att tolken inte behöver resa. Vi kan också utnyttja våra tolkresurser mer effektivt. Om det inte finns tolk tillgänglig i exempelvis Göteborg vid ett tillfälle men någon ledig i Skövde, kan vi täcka upp för varandra, förklarar Linda Malmberg, verksamhetsutvecklare på Habilitering & Hälsa.

Det finns även tillfällen då döva eller hörselskadade personer inte vill att tolken ska närvara fysiskt i rummet. Det kan handla om besök hos gynekolog eller inom psykiatrin. Det finns även behov av teckenspråkstolkning utomlands när tolkanvändaren är ute och reser.

- Hittills har piloten fallit väl ut men vi ser behov av lösningar för flerpartssamtal så vi kan koppla ihop flera samtal så de som ska kommunicera inte behöver vara i samma rum.  Vi behöver också utveckla tekniken så att de tolkanvändare som använder skrivtolkning också har möjlighet att få tolkning på distans, säger Linda Malmberg.

För att få en väl fungerande och säker distanstolkning används VGR:s tjänst för digitala vårdmöten, Mitt vårdmöte. Under våren kommer 20 verksamheter att ha infört tjänsten.

- Vi kommer att öka takten successivt under året och räknar med att alla förvaltningar som anmält intresse har fått stöd att komma igång i slutet av året. Intresset är stort och många verksamheter har redan anmält intresse att införa och börja använda tjänsten i sitt patientnära arbete, säger Johan Olsson, projektledare för etableringen av Mitt Vårdmöte i VGR.

Verksamheterna avgör själva på vilket sätt de vill utforma den digitala vårdtjänsten för att skapa nytta för både patienter och medarbetarna i vården. Verktyget erbjuder möjligheten att arbeta med digitala vårdärenden på många olika sätt, där teckenspråkstolkning är ett exempel.  

Länk webbplats 

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Mejla ditt tips till vardskiftet@vgregion.se!

Publicerad: