Filminslag om tidplanen och det fortsatta designarbetet

Publicerad:

Arbetet fortsätter med att se över tidplanen för FVM och programarbetet i stort. Frågorna är komplexa och det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Sammantaget innebär det att det troligen att bli en försening av införandet av Millennium. För att samtidigt komma framåt fortsätter designarbetet under våren.  

Under rubriken Tre frågor om FVM beskriver FVM:s programägare Ragnar Lindblad aktuellt läge i översynen och planen de närmaste månaderna för att slutföra designen av Millennium inför den första driftstarten.
Inslaget är 3,5 minuter. 

Frågor som ingår

  • Hur går det med översynen av tidplanen?  
  • Varför dröjer det med ett tydligt besked? 
  • Vad är planen för att göra klar designen av Millennium? 

Inslaget är ursprungligen publicerat på Vimeo och kan även ses där:
Tre frågor om FVM - 20210331