Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Besked om tidplanen för FVM dröjer

Publicerad:

Vid regionstyrelsens möte den 29 juni var flera frågor om FVM uppe för beslut och information, bland annat åtgärdsplan efter genomförd riskanalys, nyttorealiseringsplan och modell för effekthemtagning. Den planerade punkten om ny tidplan flyttades däremot till nästa möte för regionstyrelsen.

Tidplanen hänger ihop med flera pågående avtalsfrågor mellan VGR och leverantören Cerner, och med frågan om extern drift för vissa komponenter i Millennium.

– Många medarbetare inom programmet FVM har under våren bidragit i arbetet för att komma fram till ett väl genomtänkt förslag till ny tidplan, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Tidplanen kommer att behandlas vid nästa sammanträde med regionstyrelsen tillsammans med de frågor som fortfarande kvarstår i diskussionerna med leverantören. Just nu är det oklart när det blir.

– Samtidigt är allt fler engagerade i förberedelserna, säger Ann-Sofi Lodin. Det arbetet fortsätter och jag är övertygad om att den nya vårdinformationsmiljön kommer att innebära stora förbättringar för både medarbetare och invånare även om vi nu får vänta lite till med att få den på plats. 

Åtgärdsplan efter genomförd riskanalys  

Vid mötet fastställde regionstyrelsen den åtgärdsplan som tagits fram efter en riskanalys tidigare i vår, som i sin tur var ett uppdrag efter beslut i regionstyrelsen i december 2020. Riskanalysen gäller programmet FVM på övergripande strategisk nivå i Västra Götalandsregionen. Den redogör för åtgärder kopplade till identifierade risker inom områdena ledning och styrning, förtroende, samverkan och samarbete, arbetssätt, effekthemtagning och ekonomi samt digitalisering/IT-utveckling. Arbetet pågår med att hantera risker som uppmärksammats i riskanalysen och arbetet ska löpande avrapporteras till regionstyrelsen.  

Nyttorealiseringsplan och modell för effekthemtagning   

Koncernkontoret har tagit fram en nyttorealiseringsplan och uppföljningsplan för programmet FVM och en modell för effekthemtagning. Modellen innebär att planering och samordning organiseras i en tillfällig central funktion som leds av förändringsdirektören på Koncernkontoret i VGR. Arbetet sker i partnerskap med berörda förvaltningar. Regionstyrelsen noterade informationen och förklarar uppdraget till regiondirektören att samordna och planera arbetet med nyttorealisering och effekthemtagning fullgjort.   

Handlingar vid regionstyrelsens möte den 29 juni 2021

Publicerad: