Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Egenmonitorering – en covid-19 vänlig vårdform

Publicerad:
Patienten mäter sitt eget värde genom egenmonitorering.
Lars Regnström träffar hjärtsviktssköterskan Arnfinn Haugland för att komma igång med egenmonitorering.

Egenmonitorering skapar smidiga vårdkontakter mellan vårdtagare och vårdgivare tack vare tillgången av mätningar patienten gör i sitt eget hem. Smarta varningar vid avvikande värden underlättar för vården att prioritera utifrån patientens behov.

Egenmonitorering gör det möjligt att se värden och trender 

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för Västra Götalandsregionen, men i allt det negativa som pandemin har dragit med sig finns det några ljusglimtar. En av dessa ljusglimtar är pilotprojektet egenmonitorering. Patienten gör mätningar och fyller i självskattningsformulär på egen hand. Med hjälp av uppgifterna patienten registrerar kan vårdgivaren sedan följa värdena och se trender i patientens mätvärden som kan ge en bild över patientens mående. Helen Sjöland, hjärtläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus ser viktiga fördelar med att kunna följa patienternas rapportering. 

— Det underlättar för vårdgivaren att ta beslut i behandlingen när man kan följa patientens värden under en serie av dagar, och att vårdgivaren dessutom får notiser vid avvikande värden, vilket gör att man kan prioritera vilka patienter som uppmärksammas och åtgärdas, säger Helen Sjöland.

Egenmonitorering gör vården mer lättillgänglig 

En nyckelfaktor i pandemitiderna har varit smidiga och trygga kommunikationsvägar mellan vårdtagare och vårdgivare. Med egenmonitorering behövs inte fysiska möten i samma utsträckning, det fungerar utmärkt med telefon-, videomöten eller meddelanden via tjänsten. Just meddelandefunktionen har visat sig populär och används flitigt av både patienter och vårdpersonal, t.ex. vid dosjustering av läkemedel. 

— Meddelandefunktionen gör vården mer lättillgängligt för patienten då frågor kan ställas närsomhelst och patienten behöver inte anpassa sig efter telefontider, säger Maria Frick Miles, delprojektledare och hjärtsviktssköterska på Skaraborgs sjukhus. 

Patienterna är nöjda 

Utöver den ökade kollen över sitt eget mående har egenmonitorering fördelen att vårdpersonal tidigt kan upptäcka försämringar och vidta lämpliga åtgärder för att undvika att patienten blir akut sjuk. Med egenmonitorering minskar även behovet för patient och dess anhöriga att ta ledigt från jobbet samt behovet av sjukresor eftersom patienten inte behöver åka till sin vårdgivare i samma utsträckning. 

— Patienterna är mycket nöjda och känner sig trygga med den här vårdformen, det vet vi genom löpande patientenkäter och intervjuer, säger Maria Frick Miles.

Fakta om egenmonitorering

Patienten behöver ha BankID, en egen mobiltelefon eller surfplatta där appen för egenmonitorering installeras, vårdgivaren lånar ut mätutrustning och hjälper patienten att komma igång. Vårdgivaren avgör utifrån patientens behov vilka parametrar som ska mätas, det kan vara; blocktryck, vikt, syremättnad, fysisk aktivitet och självskattningar. 

Projektet genomförs inom både primär- och specialistvård, på Östra sjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster samt i NärhälsanI dagsläget har cirka 80 patienter med främst hjärtsvikt och hypertoni använt egenmonitorering och ytterligare 100 patienter har använt en speciell lösning enbart för hjärtsvikt.

Läs mer om projektet här: Länk till Egenmonitorering.

Publicerad: