Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensamma mallar för dokumentation ska underlätta för logopeder

Publicerad:
Helena Svanberg Knight och Camilla Björmram
Helena Svanberg Knight och Camilla Björmram, logopeder och verksamhetsexperter.

En liten grupp logopeder med olika vårduppdrag och från olika håll i VGR har hittat nya samarbetsformer under designen av Millennium. De har tagit fram att antal mallar för dokumentation som ska vara till hjälp i arbetet – och göra vården mer jämlik för patienterna.

Det nya vårdinformationssystemet Millennium tar alltmer form, och det är medarbetare som varit med och gjort jobbet. Med start våren 2020 har olika arbetsströmmar – med representanter för olika yrken och verksamheter – anpassat funktioner och arbetsflöden i systemet till behoven i Västra Götaland. Sammanlagt har över 500 verksamhetsexperter varit med i olika grad och under olika lång tid.

Två av dem är logopederna Helena Svanberg Knight från Närhälsan Frölunda rehabmottagning och Camilla Björnram från neurologopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Helena är verksamhetsexpert i arbetsström primärvård och Camilla i arbetsström dokumentation vårdprofession.

Liten grupp som ser till helheten

Tillsammans med andra logopeder, bland annat från Habilitering & Hälsa, har de representerat sin profession i designarbetet. Den färdiga designen ska granskas och godkännas, och i september genomfördes tre intensiva veckor med validering av design som gjorts under våren. 

- Vi har validerat några av de dokumentationsmallar som vi logopeder gemensamt har designat, säger Helena Svanberg Knight. Även om allt inte är färdigbyggt rent tekniskt så ser det vi har fått titta på bra ut. För oss logopeder som arbetar i neurovårdteam i primärvården tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut har vi till exempel designat en gemensam mall för teambesök där hela teamet dokumenterar. Det kommer att bli en förbättring jämfört med hur det är idag.

- När vi logopeder som arbetar med en viss patientgrupp kan dokumentera i samma mallar ger det förhoppningsvis möjlighet att bedöma patienternas svårigheter och färdigheter mer lika, säger Camilla Björnram. Det bidrar till en mer jämlik vård oavsett var i Västra Götaland vårdtagaren bor.

Stor bredd på vårduppdraget

Under designarbetet har gruppen logopeder hittat nya former för att tillsammans täcka in olika förutsättningar och behov för yrket. De arbetar till vardags inom varierande verksamheter, med allt från små barn till de äldsta strokepatienterna som vårduppdrag. Vården omfattar områdena tal, språk, kommunikation samt ätande och sväljning.

Samtidigt är det en förhållandevis liten yrkesgrupp och Helena Svanberg Knight och Camilla Björnram beskriver hur de delvis på eget initiativ utformat samarbete sig emellan, trots att den största delen av designarbetet skett inom de olika arbetsströmmarna.

De har också stämt av sina förslag med kollegor i sina personliga nätverk för att förankra de nya dokumentationsmallarna. Båda ser väsentliga fördelar med att få ett gemensamt vårdinformationssystem när Millennium så småningom införs.

- Idag dokumenterar vi i olika system och på olika sätt, säger Helena Svanberg Knight. När Millennium kommer blir det ett sammanhållet system för all slags vård. Det blir ett mer standardiserat sätt för överrapportering och remittering av patienter och för att dokumentera. Gemensamma mallar och enhetligt arbetssätt kan bli till stor hjälp för den enskilda behandlaren.

- Vi remitterar mycket oss logopeder emellan men idag kan vi sällan läsa andras journaler, till exempel om andra logopedkontakter, säger Camilla Björnram. Det blir en stor fördel med ett gemensamt system. Förhoppningsvis kan det också leda till ökad samverkan.

Fler nyheter om valideringsveckorna

Millennium tar form - tre veckor med validering av färdig design
Säkrare informationsutbyte när nya lösningar för samverkan tar form


Publicerad: