Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesbeskrivning av översynen av tidplan för FVM

Publicerad:

Just nu pågår en översyn av tidplanen för införandet av Millennium och programarbetet inom FVM i stort. På den här sidan rapporterar vi löpande hur arbetet går framåt inför beslut.

15 april
Arbetet med översynen av tidplanen för FVM pågår fortfarande. Arbetsgruppen som analyserar olika scenarier kan nu konstatera att driftstarten i södra området våren 2022 (etapp 1 i införandet av Millennium) kommer att försenas. Det är däremot inte klart hur stor förskjutningen blir och inte heller finns något ställningstagande vad gäller tidplanen för övriga etapper.

Införandet av Millennium kräver förberedelser enligt en fastställd modell, med start 16 månader före driftstart. Eftersom designen av Millennium är försenad påverkas även andra förberedelser och det har gjort att tidplanen för södra området behöver ändras.

FVM-ledningens arbete går nu vidare i dialog med Cerner och en ny tidplan för FVM ska vara klar innan sommaren. Till dess gäller den nuvarande planeringen för de närmaste månaderna, där det främst ingår att göra klart designen av Millennium inför etapp 1.

29 mars
Arbetet fortsätter med att se över tidplanen för FVM och programarbetet i stort. Förhoppningen är att det ska vara klart så snart som möjligt, men frågorna är komplexa och det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Några av dem är det osäkra Covidläget vad gäller smittspridning och vaccintillgång samt arbetet med att slutföra designen av Millennium inför den första driftstarten. 

För att samtidigt komma framåt har FVM:s programstyrgrupp beslutat att designarbetet inom projektet Standardisering och kliniskt innehåll ska fortsätta under april-maj, troligen även en bit in i juni. Detta påverkar även flertalet andra projekt inom programmet FVM, vars nuvarande tidplaner därmed förskjuts. Det innebär sammantaget att det troligen kommer att bli en försening av införandet av Millennium, men det är ännu för tidigt att säga hur stor den blir.

Designarbetet kommer de närmaste månaderna att kompletteras med representanter från samordningsråden i VGR, som är forum för regional samordning på chefsnivå, och de regionala programområdena i de arbetsströmmar där det är relevant. Syftet är att ytterligare stärka designarbetet. Vissa av de verksamhetsexperter som varit med i designarbetet hittills kommer inom kort att tillfrågas om att fortsätta sina uppdrag ytterligare en tid. Planeringen för det pågår.

12 mars
Analysgruppen som arbetar med översynen av programarbetet och tidplanen för FVM har haft ett första avrapporteringsmöte med FVM:s ledningsutskott. På mötet diskuterasdes Cerner olika scenarier och analysgruppens förslag till ställningstagande och rekommendationer.

— Nästa steg är att vi tillsammans med Cerner ska fördjupa dialogen kring olika möjliga lösningar. Vi behöver ha ett nära samarbete och våga tänka annorlunda. Det handlar inte bara om tidplan, utan också om hur vi arbetar gemensamt i programmet. Vi räknar med att kunna lämna mer besked om några veckor, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

En fråga som diskuterades var vikten av tydlighet och trygghet kring besluten som tas i designprocessen. För att skapa gemensamma arbetssätt i arbetsströmmarna är det viktigt med helhetssyn och att våga ifrågasätta invanda rutiner.

— Vi ska utveckla ett regionalt system som fungerar för alla. I vissa lägen innebär det att vi kommer behöva arbeta annorlunda än idag och lära om. De verksamhetsexperter som fattar besluten i designarbetet ska veta att de har vårt fulla stöd i utvecklingen av det arbetet, säger Boel Mörck, samordningsansvarig programmet FVM.

I FVM:s ledningsutskott ingår VGR:s regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, digitaliseringsdirektör, VästKoms direktör, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sjukhusdirektören för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS.

Tidigare nyheter

Översyn av programarbetet och tidplan för FVM

Filmslag om läget i programmet

Publicerad: