Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Säkrare informationsutbyte när nya lösningar för samverkan tar form

Publicerad: Uppdaterad:
Kollage med en kvinna som arbetar vid ett skrivbord och en karta över Västra Götaland.
Anna Joelsson, verksamhetsexpert i arbetsström primärvård i programmet FVM.

Information ska på ett enkelt och säkert sätt kunna delas mellan de som behöver samverka runt en patient eller brukare. Under tre intensiva höstveckor har deltagare i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) gått igenom och validerat lösningar för samverkan i Millennium.

Införandet av Millennium som nytt vårdinformationssystem innebär mindre behov av dubbeldokumentation och möjligheter till bättre samverkan. Det kan handla om att mer information från slutenvården ska nå ut till kommunerna, vilket är viktigt när en patient skrivs ut från sjukhus till boende. Det ska bli enklare att göra en SIP (samordnad individuell plan), alltså en gemensam vårdplanering runt en patient eller brukare i syfte att utreda behov och sätta mål. Det ska dessutom bli lättare att söka fram ansvarig enhet eller vårdgivare i Millennium, vilket underlättar kommunikationen mellan olika parter. 

Anna Joelsson arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Tidaholms kommun. Hon har också rollen som verksamhetsexpert i designen av Millennium och ingår i arbetsström primärvård. Här hanteras bland annat flöden för informationsutbyte och samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Som biståndshandläggare ser Anna Joelsson flera förbättringar med de nya lösningarna.  

- Målet är att den enskilde ska komma hem på ett tryggt och säkert sätt. Om vi som ska samverka får och ger rätt information kan vi ta hem patienten i rätt tid och det blir färre vårddygn på sjukhus. Det tjänar alla på, säger Anna Joelsson.  

Millennium ersätter nuvarande systemet SAMSA 

Millennium kommer att ersätta SAMSA som gemensamt system för vård- och omsorgsplanering för Västra Götalands vårdgivare och huvudmän. Funktionaliteten för detta ingår i option 1 – alternativet som alla 49 kommuner skrivit avtal om inom ramen för programmet FVM.

I designarbetet för option 1 har man fokuserat på tre stora flöden som täcker in de vanligaste behoven att samverka: 

  • In- och utskrivning från slutenvård 
  • Samordnad individuell plan (SIP) 
  • Ett generellt samverkansflöde 

Valideringsveckorna har enligt Anna Joelsson varit intensiva och fulla av diskussioner. Hon beskriver en ömsesidig strävan efter samsyn men också svårigheter att kunna se en helhet innan alla bitar finns på plats. Den gemensamma ambitionen har varit att förenkla och tydliggöra de olika processerna för samverkan och att identifiera och täppa till luckor som finns i dag.  

- Information ska inte tappas på vägen, då drabbas den enskilde individen. Vi hoppas att förändringarna som görs ska öka patientsäkerheten och patientnöjdheten, säger Anna Joelsson.  

Arbetet fortsätter under hösten 

Merparten av de flöden som avser option 1 har validerats under aktiviteten Future state validation (FSV) vecka 35-37 men viss finjustering återstår. En viktig aspekt är att säkerställa så att lösningarna uppfyller alla lagkrav och att funktionalitet för behörigheter och roller fungerar som tänkt. Den design som görs under återstoden av hösten kommer att valideras under en ny FSV-aktivitet i januari 2022.  

Fler nyheter om valideringsveckorna

Millennium tar form - tre veckor med validering av färdig design
Gemensamma mallar för dokumentation ska underlätta för logopeder

Faktaruta: hälso- och sjukvård i kommunerna i Västra Götaland

Alla de 49 kommunerna i Västra Götaland är i olika grad med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. Det kommer att göra det enklare att samarbeta för alla som är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg. 

Varje kommun har kunnat välja mellan tre olika avtalspaket (optioner) med olika funktionaliteter: 

  • Option 1: informationsutbyte mellan vårdgivare (samtliga 49 kommuner) 
  • Option 2: journalsystem för elevhälsa (14 kommuner) 
  • Option 3: journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård (9 kommuner) 

Hälso- och sjukvård i kommunerna i Västra Götaland 

Bättre hälsa med framtidens vårdinformationsmiljö (VästKom) 

Publicerad:
Uppdaterad: