Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter 2019

Fler nyheter

De tio första områdena där standardiserade vårdförlopp ska införas är nu klart. Det blir inom hjärtsvikt, höftartros, KOL, kritisk ischemi, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis, stroke samt utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar.

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- ochsjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen mellan 10 juni, 2019 – 1 mars, 2020.

I nyhetsbrevet för juni 2019 från Nationellt system för kunskapsstyrning framgår bland annat att samverkan mellan regioner och kommuner stärks med representanter i flera nationella programområden.

Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, kommer att vara den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården de kommande åren. Införandet kan medföra produktionsnedgång med längre väntetider för patienterna. Men möjligheterna med systemet kommer att vara omfattande.

Många personer behöver delta i olika råd och team inom den nya regionala kunskapsorganisationen. Det regionala primärvårdsrådet tröttnade på att jaga folk. Istället vände man på kuttingen och byggde upp en bank med personer som visat intresse. Nu är det lättare att rekrytera.

Två regionala traumacentra i Göteborg och traumamottagande sjukhus i Borås, Trollhättan, Skövde och Kungälv ska en jämlik traumavård med hög kvalitet. Traumacentrum för vuxna är Sahlgrenska universitetssjukhuset och för barn Drottning Silvias barnsjukhus.

4 juni hölls utbildning för 18 ambassadörer i tjänsten Mitt vårdmöte. 15 hälso- och sjukvårdsverksamheter inför Mitt vårdmöte under våren. Ambassadörerna kommer efter sin utbildning ha en viktig roll att driva vidare införandet av digitala vårdmöten inom sina respektive förvaltningar.

Regionstyrelsen beslutade 4 juni att sex digitala vårdtjänster ska prioriteras för införande inom alla berörda förvaltningar och verksamheter under 2019:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om en utbildningsplan som innebär att chefer, ledare och medarbetare inom hälso- och sjukvården ska få utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utbildningen ska leda till ett lärande system för att nå bättre medicinsk kvalitet och nöjdare patienter.

Genom att arbeta med förbättringar av kvaliteten skapar vi bättre kliniska resultat och en bättre patientupplevelse. Vi gör det dessutom till en lägre kostnad. Det säger regionchefläkare Karin Möller i senaste avsnittet av Vårdpodden.

Mobila hemsjukvårdsläkare finns i alla kommuner, men ännu inte fullt ut tillgänglig för alla patienter. Närsjukvårdsteam har etablerats vid alla akutsjukhus samt vid Angereds närsjukhus. 94 procent av patienterna som svarat på en enkät känner sig trygga med att få vård i hemmet.

Ordförande och koordinatorer i de regionala programområdena hade en intensiv dag på Scandic Crown den 4 april där de mötte stödfunktionerna i systemet.

Nu kan du som i ditt arbete möter personer som mår psykiskt dåligt vara med och testa ett webbaserat kunskapsstöd - Vård- och insatsprogram för självskadebeteende.

Nyfiken på framtidens vårdinformationsmiljö? Nu lanseras webbutbildningen med samma namn. Där får man lära sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård, både på ett generellt plan och med koppling till satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

På Lindholmens Science Park i Göteborg arbetar sjukvården, näringslivet och akademin med att få digitala hjälpmedel att utvecklas inom den prehospitala vården. Just nu är fokus på att förbättra vården vid stroke, sepsis och trauma.

Det finns flera tunga skäl till att testa nya metoder att bedriva vård på. En sak är nämligen säker, vi kan inte fortsätta arbeta som vi gör i dag. Därför har sjukhusdirektörerna mitt fulla stöd att testa, pröva och ifrågasätta det vi gör i dag, vilket även omfattar vilka arbetsuppgifter varje medarbetare utför. Det skriver Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, i en debattartikel.

En kartläggning i Västra Götaland visar att 64,000 barn och ungdomar har återkommande kontakter med sjukvården. Det motsvarar var femte barn. Barnläkare Peter Almgren som är programledare för omställningsområdet Barnuppdraget, berättar om problem och möjligheter inom barnsjukvården i senaste avsnittet av Vårdpodden.

Hälsocoach online är till för den som vill förbättra sina levnadsvanor genom fysisk aktivitet, ändrade matvanor, ändrade vanor vad gäller bruk av alkohol och tobak. Invånaren bokar själv tid och träffar hälsocoachen i VGR:s nya app Mitt vårdmöte, som man laddar ner i mobilen eller surfplattan.

Sedan tio år har regionerna en framgångsrik samverkan för ordnat införande av nya läkemedel. SKL:s styrelse rekommenderar nu regionerna att gå vidare och starta en liknande samverkan inom det medicintekniska området, inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det med uppbyggnad hösten 2019 och start 2020.

En läkare kan tänka att hen är expert på min kropp men det är bara jag själv som vet hur ont det gör, säger Mikaela Persson, deltagare i det regionala processteamet med egen erfarenhet av endometrios.

Patienter som behöver kvalificerad traumasjukvård ska i första hand till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Men det kommer också att finnas traumamottagande sjukhus och närakuter kommer att skapas. Det framgår i senaste avsnittet av Vårdpodden.

På Skaraborgs sjukhus har företrädare från 13 olika professioner gått samman för att skapa en patientutbildning för kol som utgår från patientens behov.

Nu är det klart vilka verksamheter som ingår i de fyra områden som etappvis går över till hälso- och sjukvårdens nya IT-stöd, Millennium. Genom beslutet fastställs också i vilken ordning de olika områdena går över till den nya vårdinformationsmiljön.

Under våren 2019 startar bygget av Högsbo specialistsjukhus – ”det smarta sjukhuset”. Innovation och utveckling av nya former för att arbeta med nära hälso- och sjukvård står i fokus. Innovationsplattformen är på flera sätt delaktig i arbetet och bidrar till utvecklingen av det nya specialistsjukhuset.

Västra Götalandsregionen inför teckenspråkstolkning på distans via tjänsten Mitt vårdmöte. Distanstolkning ökar tillgängligheten och gör att tolkresurserna kan användas mer effektivt. Distanstolkningen ger även patienter mer integritet då det finns tillfällen tolkanvändaren inte vill att tolken ska närvara.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har publicerat nyhetsbrev för mars 2019. Där berättas bland annat om uppdraget att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser.

I andra avsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med Sofia Hedenlund, programledare för Nära vård. Området är en del av de omfattande förändringar som just nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

I december 2018 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Barnuppdraget ska ingå som en del i arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

I takt med att befolkningsgraden och levnadslängden ökar behöver vi hitta nya sätt att ta hand om patienter med ett stort vårdbehov. Det har SÄS nya klinik för nära vård i uppdrag. Idag tillträder verksamhetschef Karin Scharl och arbetet kan ta fart.

Den 1 mars sänds primäravsnittet av Vårdpodden. Här diskuteras de stora förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I första avsnittet berättar programchef Jan Eriksson bland annat att omställningen av hälso- och sjukvården innebär att alla som arbetar inom vården kommer att beröras.

Deltagarna i det regionala processteamet för lunginflammation träffades för första gången på uppstartsmöte på Campus Nya Varvet 20-21 februari. Syftet med det stundande arbetet är ytterst att förbättra vården för patienter med lunginflammation och att underlätta för vårdpersonalen att arbeta mer standardiserat.

Avdelningar och mottagningar inom sjukvården med samma verksamhet kan ha helt olika namn. Det kan göra det svårt för patienter och anhöriga att hitta rätt i vården. Det regionala namnstandardprojektet ska göra att samma saker heter samma.

Den 5 mars sänds ett öppet forum från SKL om kunskapsstöd och strukturerad vårdinformation. Det går också att i efterhand se en inspelning av tidigare öppet forum om erfarenheter från det nationella programområdet psykisk hälsa.

Genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling kan KBT ges till patienter som lider av depression, ångest, paniksyndrom, sömnbesvär och stress. ePsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder nu en ny internetbehandling mot sömnlöshet.

Nu tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ytterligare ett steg i omhändertagandet av våra sköra äldre patienter på sjukhusets akutmottagningar. Sedan i höstas har akuten nya rutiner för att hitta och prioritera omhändertagandet av sköra äldre.

I konkurrens med 383 bidrag har Mobil närvård nominerats till GötaPriset. Priset delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor.

Mobil närvård har breddinförts i Västra Götaland och nio av tio patienter är nöjda. Teamens arbete har minskat besöken på sjukhusens akutmottagningar och antalet slutenvårdsdagar.

”Äntligen verkstad”, ”förmedla patientperspektivet”, ”inte förstöra det vi redan byggt upp” och ”förbättra vårdövergångarna”, var några av de förväntningar som lyftes av deltagarna när det regionala processteamet för hjärtsvikt hade uppstartsmöte 16-17 januari på Campus Nya Varvet.

I snart ett och ett halvt år har motiverade invånare kunnat få online-coachning för att förbättra sina levnadsvanor. Hälsocoach online har fungerat över förväntan. Alla som har använt tjänsten säger att de kan tänka sig att rekommendera den till andra. Klienterna känner sig sedda och lyssnade på. Men framför allt upplever många att det är skönt att slippa ta sig till sjukvården för att få hjälp med motivationen till förändring.

Logopediverksamheten i Skaraborg har satsat på stöd och behandling via digitala kanaler. Med hjälp av bidrag på närmare en miljon kronor har flera olika piloter dragits igång med främsta syfte att hjälpa patienterna nå ett bättre resultat.

Senast uppdaterad: 2019-04-16 10:39