Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alla ska utbildas i kvalitetsutveckling

Underskrift

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om en utbildningsplan som innebär att chefer, ledare och medarbetare inom hälso- och sjukvården ska få utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utbildningen ska leda till ett lärande system för att nå bättre medicinsk kvalitet och nöjdare patienter.

Den utbildningsplan för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling som hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänt är flerårig och inkluderar medarbetare, chefer och personer med spetskompetens. Utbildningsinsatserna ska vara nivåanpassade för att motsvara den roll man har i organisationen. Detta för att utbildningarna ska vara ändamålsenliga och effektiva.

I planen framgår det att tidigare erfarenhet tydligt pekar på vikten av ledningens engagemang i utvecklingsarbetet och därför ska chefer och ledare på alla nivåer utbildas. Utbildningarna ska utformas och koordineras i nära samarbete med VGR Akademin genomförandet av utbildningarna ska påbörjas under 2019.

- Ledarskapet är avgörande för att skapa förutsättningar för att detta ska lyckas. Men medarbetarna måste också vara med på tåget. Därför måste utbildningsinsatserna anpassas beroende på i vilket sammanhang man befinner sig, säger Åsa Meland, utvecklingschef för Sjukhusen i väster.

Utbildningarna ska främst integreras i andra utbildningar, såsom chefsintroduktions- och chefsutvecklingsprogram. Utbildningar ska också vara en del i introduktion av chefer och medarbetare. För medarbetare ska det finnas tillgång till nätbaserad utbildning som kompletteras med en pocketguide.

Det finns redan spetskompetens inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Denna ska tas tillvara för att kunna vara ett stöd till chefer och ledare. Men en nyckelkomponent i utbildningsplanen är också det lokala arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar. Detta kommer att skapa det viktigaste lärandet, att systematiskt arbeta för erfarenhetsutbyte och lärande från erfarenheter.

Genomförandet av utbildningarna beräknas till totalt 12,7 miljoner kronor under tre år och finansieras av medel som avsatts för Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Kostnaderna för medarbetares arbetstid bekostas av respektive förvaltning.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-06-11 14:28