Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnuppdraget nytt programområde

I december 2018 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Barnuppdraget ska ingå som en del i arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Sedan starten i oktober 2017 har Peter Almgren, koncernstab hälso- och sjukvård på Koncernkontoret, tillsammans med en arbetsgrupp arbetat med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att komma fram till en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av barnperspektiven.

 -Vi har arbetat som ett av flera utvecklingsuppdrag i omställningen och har ett övergripande perspektiv och systemtänk över de frågor som rör barn och unga, säger Peter Almgren.

-Barn och unga har speciella behov och förutsättningar, som kan vara lätt att missa i stora förbättringsarbeten. Det handlar om barnperspektiven, det vill säga kunskap om barns särskilda behov, barnets perspektiv och barnrättsperspektiven till exempel icke-diskriminering, autonomi eller åldersanpassning. FN:s barnkonvention blir ju också svensk lag 2020.

Det finns kunskapsluckor i organisationen kring barns sjuklighet och vårdbehov.  Under 2018 gjordes en omfattande kartläggning av gruppen barn och unga med komplexa behov, det vill säga långvarig sjukdom och många vårdkontakter.
-Kartläggningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med sju lärandepiloter som vi planerar att genomföra under 2019–2020. I arbetet är synergier och samarbete med övriga programområden och FVM är högt prioriterade, säger Peter Almgren.

Läs mer om Barnuppdraget.

Senast uppdaterad: 2019-03-08 10:07