Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En jämlik traumasjukvård i hela Västra Götaland

Ambulans

Två regionala traumacentra i Göteborg och traumamottagande sjukhus i Borås, Trollhättan, Skövde och Kungälv ska en jämlik traumavård med hög kvalitet. Traumacentrum för vuxna är Sahlgrenska universitetssjukhuset och för barn Drottning Silvias barnsjukhus.

Regionalt traumacentrum har byggt upp vårdkapacitet för att kunna ta emot de allra svårast skadade patienterna från hela Västra Götaland med universitetssjukhusets resurser. Regionalt traumacentrum ansvarar också för att utveckla rutiner, riktlinjer, gemensamma arbetssätt, utbildning och övningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i april vilka krav som ska ställas på de fyra traumamottagande sjukhusen i Borås, Trollhättan, Skövde och Kungälv. 

Kraven på traumasjukvården ökar och ska idag ha beredskap att hantera allt från skador i vardagen till terrorattentat, ökat våld och gängkriminalitet samt vara en del i det svenska totalförsvaret. Trauma är den främsta dödsorsaken bland kvinnor och män mellan 15 och 44 år. Vanligast är att personer skadar sig i trafiken eller att man är med om en fallolycka

Regionalt traumacentrum har ett stort utbud av specialiteter och kompetenser och ska kunna leverera en högkvalitativ traumavård dygnet runt årets alla dagar. 

De traumamottagande sjukhusen i Skövde, Trollhättan, Borås och Kungälv, ska uppvisa kompetens och förmåga att, dygnet runt veckans alla dagar, omedelbart kunna bedöma, återuppliva, operera, ge intensivvård och stabilisera svårt skadade patienter. För de flesta traumapatienter är närmaste traumamottagande sjukhus det första stoppet i vårdresan och de flesta kommer också att vårdas färdigt här. För de patienter som har behov av vård på Regionalt traumacentrum ska en snabb transport genomföras från det traumamottagande sjukhuset. En direkttransport från skadeplats kan också bli aktuell efter läkarbedömning och under särskilda förutsättningar. På regionalt traumacentrum finns idag en traumajour som stödjer vid koordinering och förflyttning av patienter.

En regional traumamanual håller på att upprättas där mål, organisation och arbetssätt finns dokumenterat. I manualen kommer krav på utbildning och kompetens, dokumenterad vårdprocess, regional utbildning och övningsplan, erfarenhetsutbyte och gemensamma regionala medicinska riktlinjer finnas. 

En viktig del i nivåhöjningen är att skapa förutsättningar för utbildning, forskning och utvecklingsarbeten inom trauma. Traumasystemet ska stimulera flera att vilja engagera sig i doktorandstudier och forskning i hela traumasystemet. Målet är flera publicerade artiklar och studier i traumatologi för att lyfta fram den vård och det arbetet som bedrivs i VGR. Genom forskningen är ambitionen att skapa goda förutsättningar för fortsätt utveckling av en vård i internationell framkant.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-07-17 13:29