Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Färgelanda testar ny teknik

På Närhälsan Färgelanda tänker man inte stå handfallna inför framtida vårdutmaningar. Nu blir vårdcentralen en så kallad testbädd, där man tillsammans med företag, patienter och akademi ska testa nya produkter och tjänster. Projektet är treårigt och finansieras med EU-medel.

Vården, såväl i Sverige och globalt, står inför stora demografiska förändringar med allt större andel äldre. Och i Färgelanda ger man sig nu in i innovationsarbetet för att ta vara på den nya tekniken och kunna ge vård till dem som behöver den mest.

Här berättar Sarah Samuelson, distriktssköterska och doktorand, Edgardo Varas, vårdcentralchef, och Irene Svenningsson, delprojektledare, mer.

 

Edgardo Varas, vårdcentralchef:

Varför har ni valt att vara med?

– Vårdcentralen har ett intresse av att kunna fånga kvalificerad arbetskraft, och att se till att de som behöver mest vård får det. Det här har fått oss att se till att vara med i det här projektet.

Vilka utmaningar tror du ni kan möta genom projektet?

– Utmaningarna i Färgelanda är lika utmaningarna i glesbygd i Sverige, det är väldigt många äldre. Andelen 80-plussare kommer att växa med 50 procent om 4-5 år, och med 100 procent om cirka 10 år. Samtidigt som vi som bedriver vård alltid är ungefär desamma. En del av projektet är att hitta tekniska lösningar, så att vi kan räcka till som vårdpersonal, och framför allt räcka till för dem som behöver oss mest.

Vad blir vinsten för patienterna och invånarna?

– Vi kan klara av enkla arbetsuppgifter med ny teknik, och kan få ägna mer tid till dem som behöver oss mest. Så invånarna, och framför allt de som är i större behov utav vård, kommer att få mer utav oss.

– Det är inte bara vi på vårdcentralen, utan det är Färgelanda kommun. Tillsammans ska vi bedriva en äldrevård som är värd namnet.

Och för medarbetarna?

– Jag ser en jättefin bild framför mig - en attraktiv arbetsplats, en arbetsplats där man testar den senaste teknologin, till gagn både för patienter och personal. Här ska vi inte springa fortare, utan vi ska ha mer tid för att ägna oss åt dem som behöver oss mest.

Sarah Samuelson, distriktssköterska och doktorand:

Vad blir din roll?

– Min roll blir att vara en länk mellan praktiken, som är vårdcentralen, och akademin, eftersom jag kommer att forska och bli doktorand inom projektet. Så det kommer att vara en av mina roller.

Vad ska du forska på?

– Jag kommer att forska på det här att bygga upp en testbädd inom primärvård, och på att följa processen.

Du medverkar även i din roll som distriktssköterska?

– Utifrån vilka företag som kommer och testar sina produkter här i testbädden så kommer vi alla vara med på ett eller annat sätt för att testa produkterna. En del kommer kräva mycket involvering av personalen, och även patienter, medan det för andra produkter inte kommer behövas lika mycket involvering.

Hur känner du inför att vara med?

– Det känns jättespännande, det blir väldigt mycket roligare att arbeta när man får vara med i utvecklingen. Och det blir också en väldigt positiv stämning på hela arbetsplatsen, där vi blir engagerade och vi känner att vi kan bidra med saker och ting utöver det vanliga vårdarbetet. Vi kan faktiskt bidra till att göra vården bättre, och det känns väldigt spännande.
 

Irene Svenningsson, delprojektledare, FoU primärvård:

Vad kan det handla om för produkter/tjänster som ska testas?

– Det kan vara appar där man kommunicerar mellan vården och patienten, det kan handla om instruktionsfilmer som personalen kan använda i sitt arbete med patienten, och som patienten kan titta på hemma i lugn och ro. Det kan handla om att utveckla AI-verktyg för att förbättra remisser till specialistvården, så att rätt uppgifter kommer med, och att rätt patienter får tid när de behöver.

Vad ser du för vinster med samarbetet?

– Företagen har ett väldigt stort intresse av att vara med i det här arbetet, därför att de har haft svårt att komma in och testa sina produkter i primärvården.

– En annan vinst är att vårdpersonalens kunskap tas tillvara i att utveckla nya produkter. Företagen kan inte göra detta själv, utan måste använda personalens kunskap. Och på det viset utvecklar vi också en kreativ miljö för vårdpersonalen, där de känner att de kan påverka sitt arbete och framtida arbetssätt.

– Högskolan finns också med. Dels får vi hjälp med att beforska det här, därför att vi måste veta vilka effekterna blir av de förändringar vi gör. Men också för att förbereda framtidens studenter, eller framtidens vårdpersonal rättare sagt, på kommande behov, så att de får rätt kunskap för att kunna möta framtidens patienter.

Text och foto: Pernilla Häyhänen

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg Sverige-Norge.

Senast uppdaterad: 2019-09-13 13:55