Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Minskning av akutbesök med Mobil närvård

Hemsjukvårdsteam på väg
Fotograf: Johan Främst / SkaS

Mobil närvård har breddinförts i Västra Götaland och nio av tio patienter är nöjda. Teamens arbete har minskat besöken på sjukhusens akutmottagningar och antalet slutenvårdsdagar.

Preliminära uppföljningar visar att närsjukvårdsteamen har minskat slutenvårdsdagar och besök på akutmottagningar med mellan 60 och 90 procent. Enkäter visar att över 90 procent av patienterna är nöjda eller mycket nöjda.

- Vi är mycket stolta över att ha minskat onödiga akutbesök och slutenvård för svårt sjuka patienter och att patienterna är så nöjda med Mobil närvård, säger Karin Fröjd.

En nulägesbeskrivning i december 2018 visar också att Mobil närvård kan anses vara breddinfört i Västra Götaland. Hela Skaraborg och hela Södra Älvsborg har full täckning. Övriga delar har inte riktigt full täckning med både hemsjukvårdsläkare och närsjukvårdsteam men detta är under uppbyggnad 2019.

- Breddinförandet har lyckats över förväntan tack vara alla entusiastiska medarbetare i region och kommun. Vi räknar med att i stort sett alla hemsjukvårdspatienter ska ha tillgång till Mobil närvård i slutet av 2019, förklarar Karin Fröjd, regional projektledare.

År 2001 startade ett framgångsrikt samarbete i Västra Skaraborg mellan kommun, primärvård och sjukhus som resulterade i en helt ny vårdmodell och ledningsstruktur. Modellen har prisats nationellt och varit ett föredöme för uppbyggnaden av det som kallas Mobil närvård i Västra Götaland.

Mobil närvård är en del i den omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götaland som genomförs och tillhör området Nära vård. Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn. En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser. Mobil närvård består av mobila närsjukvårdsteam, mobila hemsjukvårdsläkare, mobila palliativa team och kommunal hemsjukvård.

Nyhetstips

Vill du att andra ska kunna läsa om en intressant utveckling i din verksamhet inom Omställningen av hälso- och sjukvården eller FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö? Tipsa mig, Kjell Foss, eller mejla uppgifter till vardskiftet@vgregion.se!

Senast uppdaterad: 2019-02-12 13:31